Profesora del master Gloria Rendón presenta su libro “Brisas y ráfagas en el corazón del viento”

01.03.2023 La professora del màster Gloria Rendon presento el seu llibre Brisas y ráfagas en el corazón del viento de petites històries de memòria col•lectiva de la infància i a l'adolescència dels anys setanta vuitanta, de l'època prèvia a un nou període de violència generat pel narcotràfic en el seu poble natal, a la serralada dels Andes colombians. Reivindica la memòria que no ha estat escrita, posant cara i ulls a experiències en altres contexts socioeconòmics i culturals, que ajuden a entendre el present de moltes de les diversitats migratòries presents avui a Barcelona.